Monotype keyboard ajustment book

(English manual CMAE)

(PDF 14.65 Mo)

Monotype Corporation Limited, London / UK

1975

ISBN ?

Page
 
Size
     
 
021 KB
 
015 KB
 
082 KB
 
040 KB
 
105 KB
 
106 KB
 
014 KB

Page 01

 
192 KB

Page 02

 
179 KB
 
183 KB
 
175 KB
 
108 KB
 
187 KB
 
084 KB
 
067 KB
 
184 KB
 
164 KB
 
094 KB
 
099 KB
 
085 KB
 
092 KB
 
088 KB
 
086 KB
 
170 KB
 
087 KB
 
070 KB
 
098 KB
 
106 KB
 
072 KB
 
077 KB
 
079 KB
 
226 KB
 
172 KB
 
063 KB
 
074 KB
 
074 KB
 
092 KB
 
115 KB
 
110 KB
 
120 KB
 
116 KB
 
126 KB
 
120 KB
 
112 KB
 
116 KB
 
116 KB
 
116 KB
 
119 KB
 
111 KB
 
120 KB
 
114 KB
 
109 KB
 
116 KB
 
119 KB
 
112 KB
 
111 KB
 
113 KB
 
115 KB
 
124 KB
 
105 KB
 
123 KB
 
110 KB
 
111KB
 
120 KB
 
111 KB
 
127 KB
 
115 KB
 
108 KB
 
121 KB
 
113 KB
 
111 KB
 
116 KB
 
091 KB
 
116 KB
 
103 KB
 
116 KB
 
103 KB
 
113 KB
 
075 KB
 
015 KB
 

 

Association Lettres et Images, Geneva, 2001